VALMYND ×

Fréttir

Snjókarl

Nemendur yngri deildar útbjuggu þennan fína snjókarl í frímínútum í dag. 

Skólafréttir

Gleðilegt nýár kæru nemendur, foreldrar og starfsfólk.

Á nýju ári hefur stundatafla grunnskólans breyst örlítið og geta foreldrar séð breytingu hjá sínu barni inni á Mentor. Stærsta breytingin er sú að heimilisfræði verður ekki kennd á vorönninni heldur breytast þeir tímar í valgreinar/áhugasvið og færast af miðvikudögum yfir á þriðjudaga. 


Nú um áramótin hóf Sæbjörg Freyja Gísladóttir störf við skólann en hún mun kenna íslensku, íþróttir og dönsku, ásamt því að vera með val og útivisti á yngsta stigi. Við bjóðum Sæbjörgu hjartanlega velkomna, en Sæbjörg hefur frá því í haust kennt dönsku.

Una Lára verður áfram í veikindaleyfi og heldur því María áfram sem skólaliði. 

Í leikskólanum mun hún Grazyna hafa fasta viðveru alla daga á milli kl. 10 og 13 en í janúar byrja þrír nýir nemendur í leikskólanum. Verða þá börnin orðin 13 auk 3ja nemenda sem koma í dægradvöl eftir hádegi. 

 

Gleðileg jól

Starfsfólk Grunnskóla Önundarfjarðar og leikskólans Grænagarðs óska ykkur gleðilegra jóla og við hlökkum til að hitta ykkur á nýju ári.

Nemendur grunnskólans mæta í skólann 2. janúar samkvæmt stundaskrá. Leikskólinn er opinn alla virka daga á milli jóla- og nýárs.

 

Þó að engin sjáist sól, 
samt ei biturt gráttu. 
Nú skal halda heilög jól, 
hugga alla þig láttu. 
- Jól í koti, jól í borg, 
jól um húmið svarta. 
Jól í gleði, jól í sorg 
Jól í hverju hjarta 
B. P. Gröndal 

 

Hafið það gott kæru vinir. 

Nýjar innheimtureglur leikskóla hjá Ísafjarðarbæ

Samþykktar hafa verið nýjar innheimtureglur leikskólanna hjá Ísafjarðarbæ. 
 
IV. Innheimtureglur leikskólanna.
1.      Gjöld skal greiða fyrirfram. Gjalddagi er fyrsta dag hvers mánaðar.
2.       Eindagi er 5 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga.
3.      Ef leikskjólagjald hefur ekki verið greitt eða um það samið eftir einn mánuð (30 daga) frá gjalddaga, fær forráðamaður sent bréf um að leikskólagjöld séu komin í vanskil og verði sent í löginnheimtuferli. Gefnir eru 14 dagar til andmæla ef ekkert er að gert innan þess tíma verði leikskólaplássi jafnframt sagt upp.
4.      Eftir uppsögn er lögfræðiinnheimtu falið að innheimta skuldina.

Leik- og grunnskólinn fær gönguskíði að gjöf

Okkur hafa verið gefin gönguskíði! Gullrillurnar hafa gefið skólunum okkar fjögur pör af gönguskíðum sem nýst geta elstu nemendum leikskólans og 1.-2. bekk grunnskólans.

Nú biðjum við bara um aðeins meiri snjó svo við getum prófað skíðin okkar.

Myndin hér til hliðar er ekki af gönguskíðunum heldur svaðilför skólastýrunnar eitt kvöld í Laugardalnum á gönguskíðum fyrir nokkrum árum síðan. Hún er meira til skemmtunar...

Grunnskólinn opinn 1. desember

Föstudaginn 1. desember er opið hús í skólanum. Eru foreldrar og aðrir fjölskyldumeðlimir velkomnir að koma og sjá hvað við erum að gera. Jafnframt langar okkur að bjóða foreldrum að taka að sér "starf" í skólanum.

Í boði er:

Stuðningsfulltrúi:
Foreldri kemur í eina kennslustund og aðstoðar nemendur í bekknum í þeim verkefnum sem eru í gangi undir stjórn kennara.

Gæsla í frímínútum:
Foreldri tekur að sér frímínútnagæslu kl. 9:35-9:50.

Þeir sem vilja taka þátt hafi samband við Unni Björk á netfangið unnurbjork@isafjordur.is 

Við hlökkum til að fá ykkur í heimsókn í skólann.

 

 

Til hamingju

Nemendur á yngsta stigi í náttúruvísindum.
Nemendur á yngsta stigi í náttúruvísindum.
Í markmiðsgrein laga um grunnskóla segir eftirfarandi ,,Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.“
Þetta er sú grein grunnskólalaga sem mestrar athygli nýtur, enda tiltekur hún allt það helsta sem hafa þarf í huga þegar starfað er í þágu grunnskóla. Markmiðsgrein laga um leikskóla er samhljóma ,,Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar.
Haustið 2014 fór Ísafjarðarbær af stað með verkefni sem fékk nafnið Stillum saman strengi og miðar að því að bæta námsárangur barna í Ísafjarðarbæ. Menntun barna er samvinnuverkefni heimila og skóla og sýna rannsóknir að bestur árangur næst ef aðilar eru í góðri samvinnu. Ætlunin er þess vegna að bættur námsárangur gerist í samstarfi heimila og skóla.
Skólarnir hafa gert ýmsar breytingar hjá sér og leggja aukna áherslu á læsi í víðum skilningi. Börnin hafa t.d. tekið þátt í hverju lestrarátakinu á fætur öðru með aðstoð foreldra. Þó svo að lestrakennsla og einhver þjálfun fari fram í skólum bera foreldrar samt alltaf hitann og þungann af lestrarþjálfuninni.
Langflestir hafa lagt sig mjög vel fram og nú erum við farin að uppskera. Miklar framfarir hafa orðið síðustu ár hjá leikskólabörnum og aðdáunarvert að sjá það starf sem unnið er í leikskólum sveitarfélagsins. Niðurstöður Hljómprófa síðustu ára hafa verið mjög góðar, en HLJÓM-2 er greiningartæki, aldursbundin skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika.
Góður árangur sést einnig í grunnskólum. Nýjustu niðurstöður samræmdra prófa gefa okkur byr undir báða vængi, þar sem einkunnir nemenda í 4. bekk eru töluvert yfir landsmeðaltali, bæði í íslensku og stærðfræði. Einkunnir nemenda í öðrum árgöngum fara hækkandi og niðurstöðurnar sýna að okkar nemendur virðast vera ívið sterkari í stærðfræði en íslensku.
Þrátt fyrir að ástæða sé til að fagna góðum árangri í skólunum okkar megum við samt ekki sofna á vaktinni. Við þurfum öll að hafa samstillta strengi, fyrir börnin.
Margrét Halldórsdóttir,
Sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs

Dagur íslenskrar tungu fagnað á Flateyri

Jónas Hallgrímsson hefði orðið 210 ára í gær.
Jónas Hallgrímsson hefði orðið 210 ára í gær.

Degi íslenskrar tungu var fagnað með kaffihúsakvöldi í skólanum okkar í gærkvöldi. 

Þær Signý Lilja, Zuzanna og María spiluðu sexhent á píanó lag um hest. Birna Mjöll, Sylvía Lind og Matthildur Gróa sungu Móðir mín í kvíkví. 

Því næst voru veittar viðurkenningar fyrir lestrarbingó og heimalestur en Svandís Rós og Matthildur fengu verðlaun fyrir lestrarbingó og Helga Lára og Zuzanna fengu verðlaun fyrir að sleppa aldrei degi úr í lestri. 

Allir nemendur skólans léku og lásu ljóð Þórains Eldjárns Karnival dýranna og því næst kynntu eldri nemendur þemaverkefni sín í samfélagsfræði og verkefni sitt um Flóttafólk. 

Að lokum sungu og léku nemendur skólans á hljóðfæri lagið Marsbúa cha cha cha. 

Eftir dagskrána seldi nemendafélagið kaffiveitingar og fer allur ágóði í vorferðasjóð nemenda. 

Við erum enn að bíða eftir myndum frá kvöldinu en myndbandið um Flóttafólk er að finna hér

Kaffihúsakvöld á degi Íslenskrar tungu

Nemendur GÖ halda kaffihúsakvöld fimmtudaginn 16. nóvember nk. klukkan 19:00. Ætla krakkarnir að kynna tvö þemaverkefni sem þau hafa verið að vinna að í vetur sem og lesa upp ljóðið Karnival dýranna eftir Þórarinn Eldjárn. Kaffihúsið verður opið og geta gestir keypt sér veitingar. Allur ágóði fer í ferðasjóð nemenda skólans.

Við hvetjum alla til að koma og eiga með okkur notalega kvöldstund saman.

Námskeið fyrir foreldra

„Hvað get ég gert“

 

Þann 29. nóvember n.k verður haldið „hvað get ég gert“ námskeið  fyrir foreldra. Árný Ingvarsdóttir sálfræðingur og þýðandi bókanna sem hefjast á ,,Hvað get ég gert“ og eru ætlaðar nemendum frá 6-11 ára til að fást við ýmis vandamál.  Bækurnar eru ætlaðar til að vinna með fullorðnum og við bjóðum foreldrum upp á námskeið til að geta unnið með þessar bækur með börnum sínum.

Klukkan 17:30 verður fjallað um hvernig er árangursríkast að vinna með bókina ,,Hvað get ég gert við of miklar áhyggjur“ sem er ætluð börnum sem glíma við kvíða.

 

Klukkan 20:00 verður fjallað um hvernig best er nota bókina ,,Hvað get ég gert þegar reiði tekur völdin“. 

 

Námskeiðin eru ætluð foreldrum sem vilja vinna með þessi atriði með börnum sínum og eru foreldrum að kostnaðarlausu.

Námskeiðin verða haldin í Grunnskólanum á Ísafirði.