VALMYND ×

Fréttir

Horft til baka

Það  er búið að vera mikið um að vera hjá okkur eins og alltaf í skólastarfi Grunnskóla Önundarfjarðar. Frá því að við tókum okkur vetrarfrí um miðjan október erum við búin að taka slátur og læra þar með ýmislegt nýtt um fullnýtingu afurða sem var lífsnauðsynleg á árum áður og nauðsyn þess að við hugum enn vel að því að nýta eins vel og hægt er. Líffæri og annað sem fylgir sláturgerðinn var skoðað gaumgæfilega og margir sigruðust á því að finnast óhugnarlegt að snerta í fyrstu. 

Við erum búin að taka einn skóladag á Þingeyri með nemendum og starfsfólki þar en sá dagur var nýttur í verkefni á vegum List fyrir alla. Verkin okkar fóru síðan á sýngu á Ísafirði ásamt verkum annarra nemenda á Vestfjörðum. 

Við héldum okkar Hrekkjavöku á Vagninum þar sem okkur var boðið að njóta þess að búið var að setja hann í drungalegan búning og fengum við veitingar við hæfi, grænan drykk og popp. Þetta var mikil upplifun og las Jóna sögu sem nemendur á yngsta stigi höfðu samið og var bæði sagna og flutningur hennar með allra drungalegasta móti. 

Við erum búin að fá að gjöf frá Önfirðingafélaginu og Kvenfélaginu Brynju sýndarveruleikagleraugu sem eiga eftir að nýtast okkur vel í fjölbreyttu námi. 

Unglingurinn okkar fór til Ísafjarðar til að njóta heimsóknar Geðlestarinnar sem var á ferð um landið. Geðlestin er samstarfsverkefni Geðhjálpar og Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og er styrkt af heilbrigðisráðuneytinu. Öflug geðrækt frá unga aldri út lífið er besta ráðið til að takast á við þær áskoranir sem lífið færir okkur. 

Við settum saman gjafir ,,Jól í skókassa" og Fjölnir prestur nálgaðist þær og kom á réttan stað svo þær kæmust í tæka tíð til barna í Úkraínu sem  búa við fátækt og þurfa á þeim að halda. Við náðum að setja samna fjórar gjafir og áttum samt afgang af ýmsu sem hafði safnast saman og gátum einnig gefið barni innanlands ýmislegt sem það þarfnaðist. 

Við héldum vísindadag 10. nóvember en sá dagur er Alþjóðadagur vísinda í þágu friðar og þróunar á vegum UNESCO. Við gerðum þá margar tilraunir og ræddum um þær og hvers vegna vísindi eru mikilvæg. 

Í gær fóru svo allir nemendur skólans á Ísafjörð í fablab og fengu þar fræðslu um hvernig það virkar og hvernig QR kóðar eru búnir til. Þau komu færandi hendi með QR kóða fyrir skólann. Einnig byrjuðu þau að vinna að verkefni sem vonandi kemur ykkur fyrir sjónir fyrr en seinna. 

Auk þessa er stundaskráin full af hefðbundnum og óhefðbundnum greinum sem eru unnar með fjölbreyttum aðferðum úti og inni, kyrr eða á hreyfingu. 

Sýning á afrakstri af List fyrir alla

Veður, fegurð og fjölbreytileiki

Nemendur í grunnskólunum á norðanverðum Vestfjörðum tóku þátt í listasmiðjum á vegum List fyrir alla í vikunni og sýna afraksturinn í Edinborg á Ísafirði núna á föstudaginn 29. október milli kl. 15 og 18. 


Í fánasmiðjunni unnu nemendur eldra stigs og miðstigs með líffjölbreytileikann á norðurslóðum og heiðruðu náttúruna með litríkum óskafánum. Í veðursmiðjunni unnu nemendur með veðrið. Smíðuðu vindörvar og sköpuðu veðurkerfi, skoðuðu veðurkort og lásu úr þeim.  


Allir eru velkomnir og foreldrar og aðstandendur eru hvattir til að heimsækja sýninguna til að fagna sköpunargleði barnanna.


Verkefnið er styrkt af List fyrir alla. 


Kennarar eru: Alda Cartwright og Kristín Bogadóttir


Þátttakendur eru:  

Miðstig Grunnskóla Bolungarvíkur

Grunnskóli Önundarfjarðar

Grunnskólinn á Suðureyri

Grunnskólinn á Þingeyri

Grunnskólinn í Súðavík

8.-9. Bekkur grunnskólans á Ísafirði

Skólablak á Ísafirði 11. október 2021

Í dag er skólablakið haldið á Ísafirði og eru miðstigskrakkarnir okkar að fara eftir eftir hádegið. Það verður vænatnlega mikið fjör og upplifun. Undanfarna daga eru þau búin að vera að æfa sig með blakboltann. Það er Blaksamband Íslands sem stendur á bak við viðbuðinn og hér má lesa meira: https://bli.is/skolablak/?fbclid=IwAR0l_p-F32XNFTkHybRQKD5NH2lG6hfP2FryqiVG83t8Kgy50YeUqdfUxps

 

Kynning á leiðsagnarnámi

Á síðasta skólaári sóttu allir grunnskólar á norðanverðum Vestfjörðum um styrk til Sprotasjóðs til innleiðingar leiðsagnarnáms. Sprotasjóður er sameiginlegur sjóður fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá.  Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) sér  um umsýslu Sprotasjóðs skv. samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Skólarnir allir hlutu í sameiningu styrk upp á kr. 900.000 til verkefnisins, sem mun standa yfir á árunum 2021-2023.

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að leggja skuli áherslu á leiðsagnarmat (Formative assessment)  þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna. Segja má að hugmyndafræði leiðsagnarnáms sé rauði þráðurinn í gegnum Aðalnámskrá grunnskóla.   Shirley Clarke er enskur sérfræðingur sem hefur skrifað fjölda bóka um leiðsagnarmat eða leiðsagnarnám  (Assessment for learning)  og haldið erindi og námskeið viða um heim, m.a. hér á landi. Aðferðirnar byggir hún á niðurstöðum virtra rannsókna en þær eru þróaðar í samstarfi við starfandi kennara. Leiðsagnarnám hefur verið skilgreint á ýmsa vegu, en út frá áherslum Clarke má í stuttu máli segja að leiðsagnarnám sé námsmenning þar sem megináherslan er á nám nemenda, fremur en kennslu kennarans. Skólar sem fylgja aðferðafræðinni hafa náð mjög góðum framförum í námi. Það er markmið okkar að efla leiðsagnarnám í skólunum þar sem þunginn er nám nemandans fremur en matið.

Eftirtalin hugtök einkenna skólasamfélag þar sem leiðsagnarnám er haft að leiðarljósi:

Hugarfar: Mikil áhersla er lögð á að efla vaxtarhugarfar ( growth mindset) nemenda gagnvart námi. Þegar nemendur hafa vaxtarhugarfar þá vita þeir að framfarir nást með þrautseigju.

Mistök: Mistök skapa tækifæri til að læra. Enginn þarf að skammast sín fyrir að gera mistök, því allir mestu snillingar heimsins hafa gert fjölda mistaka og lært af þeim. Ef nemandinn þarf ekkert að hafa fyrir náminu, þá er verkefnið sennilega of auðvelt og nemandinn lærir lítið eða ekkert.

Heilinn: Líkt og vöðvar, þá eflist heilinn þegar hann er notaður.

Markmið: Nemendur eru meðvitaðir um hvað þeir eiga að læra í hverri kennslustund, ekki bara hvað þeir eiga að gera. Þeir stefna að ákveðnu markmiði og vita hvar þeir eru staddir á leið sinni þangað og hvenær þeir hafa náð markmiðinu.

Viðmið: Skýr viðmið um árangur eru skilgreind í upphafi. Nemendur er meðvitaður um til hvers er ætlast og  hvað þeir þurfa að gera til þess á ná árangri.

Vinnubrögð: Nemendur vinna á fjölbreyttan og skapandi hátt og hafa ýmsa möguleika til að læra og sýna hvaða hæfni þeir hafa tileinkað sér. Þeir vinna ýmist einir, tveir og tveir eða í stærri hópum. Þeir skipta reglulega um samstarfsfélaga. Áhersla er lögð á meðvitund nemenda um eigið nám og að þeir beri ábyrgð á námi sínu í samræmi við þroska.

Endurgjöf: Kennarinn notar endurgjöf til þess að styðja nemendur í átt að námsmarkmiðum sínum. Í kennslustundum bendir kennarinn nemendunum reglulega á hvernig þeim gengur að ná markmiðum sínum og hvað þeir geta gert til að gera enn betur. Þannig geta nemendurnir strax nýtt endurgjöfina. Stundum getur endurgjöfin líka verið skrifleg Meginmarkmið með endurgjöf er alltaf að hjálpa nemendum til að ná markmiðum sínum. Nemendur gefa einnig hver öðrum endurgjöf út frá þeim viðmiðum sem hafa verið skilgreind, og nemendur meta sjálfir eigin vinnu. Áhersla er lögð á að kennarar nýti sér einnig þá endurgjöf sem þeir fá frá nemendum.

Námsfélagar/samráðsfélagar: Tveir og tveir nemendur ræða saman, ígrunda, svara saman spurningum, leysa verkefni  eða skiptast á hugmyndum í afmarkaðan tíma. Það hjálpar nemendum að orða hugsanir sínar og þeir læra hver af öðrum. Nemendur skipta reglulega um námsfélaga/samráðsfélaga.

Samræður: Engar hendur upp, allir með.  Kennarinn varpar reglulega fram spurningum, athugasemdum eða hugmyndum til að vekja áhuga og forvitni nemenda. Í stað þess að biðja nemendur um að rétta upp hönd dregur hann nafn þess sem segir frá, eftir að allir hafa fengið tíma til að hugsa. Þetta er gert svo allir  í hópnum glími við spurninguna sem lögð er fyrir en sumir bíði ekki bara eftir því að þeir sömu svari alltaf fyrir þá.

Nanna Kristín Christiansen hefur tekið að sér að vera leiðbeinandi skólanna í þessu innleiðingarferli. Hún er uppeldis- og menntunarfræðingur og hefur starfað á sviði menntamála í áratugi og gefið út nokkrar bækur, þ.á.m. bókina Leiðsagnarnám - Hvers vegna, hvernig, hvað? sem er nokkurs konar leiðarvísir kennara og skólastjórnenda varðandi leiðsagnarnám. Nanna hefur tekið saman kynningu á leiðsagnarnámi fyrir foreldra og má nálgast þá kynningu hér. 

Áfram slæmt veður á morgun

Heil og sæl

Við viljum hér með koma á framfæri viðmiðum Ísafjarðarbæjar um það hvenær stofnunum skuli lokað vegna óveðurs. Kemur þar m.a. fram að stofnunum bæjarins sé ekki lokað nema algjöra nauðsyn beri til en forstöðumaður getur lokað stofnun af einni eða fleirum af eftirtöldum ástæðum:

- Tilmæli frá almannavörnum eða lögreglu

- Rafmagnsleysi kemur í veg fyrir að hægt sé að halda stofnuninni opinni

- Ófærð er svo almenn að ekki næst að kalla til lágmarksfjölda starfsmanna til að halda a.m.k. skertri þjónustu

Ég hvet ykkur til að fylgjast með veðurspám og fréttum af veðri.  Skólarnir verða opnir á morgun og skólastarf í gangi nema tilmæli  komi frá Almannavörnum eða lögreglu. Komi ekki tilmæli frá Almannavörnum eða lögreglu verða foreldrar að meta hvort óhætt sé að börn þeirra sæki skóla. Ef ákvörðun foreldra er að hafa börn sín heima viljum við minna á að koma upplýsingum til okkar í skólana. Til að ná í grunnskólann er best að hringja í 849 3446 (Sunna gsm)  og í leikskólann í síma 848 6281 (Sigga gsm) sama gildir ef foreld­rar lenda í vandræðum á leið sinni til skóla og verða frá að hverfa.

Foreldrar eru einnig hvattir til að fylgjast með  á heimasíðu almannavarna en eins og er er óvissustig. 

Bestu kveðjur með von um að þessu ótímabæra vetrarveðri sloti sem allra fyrst. 

Sunna og Sigga Anna

Af skólasetningu og starfi framundan í G.Ö.

Í gær var grunnskólinn settur í 119 sinn. Nemendur, foreldrar og starfsmenn komu saman og héldu nokkurs konar haustfund þar sem farið var yfir skólastarf komandi vetrar. 

Nemendur þetta skólaárið eru 6 en fyrstu vikuna eru nemendur í 6. og 7. bekk í skólabúðum á Reykjum í Hrútafirði en þangað var farið í rútu með jafnöldrum frá hinum skólunum á norðanverðum Vestfjörðum. 

Fyrsta vikan hjá þeim sem eru á staðnum verður haust og útivistarþema. 

Nemendur skólans skiptast í tvo hópa yngsta stig og miðstig og er að miklu leyti kennt sitt í hvoru lagi. Heilmikið verður samt líka um samvinnu allra. Jóna Lára heldur utan um yngri hópinn en Sigurður Hafberg utan um þau eldri. Auk þess kennir Sunna talsvert á miðstiginu. Tónlsitarkennarar koma til okkar og sinna tónlistarkennslu hér á staðnum sem er frábært fyrir nemendur. Eva sem kennt hefur dans hér í nokkur ár og einnig fablab síðsta ár verður vonandi búin að ná sé af meiðslum og kemst til okkar þegar líður á hautið. Ninna námsráðgjafi verður hjá okkur einu sinni í mánuði, síðasta miðvikudag í mánuði. Helena skólahjúkrunarfræðingur kemur einnig reglulega til okkar. 

Tvisvar í viku koma elstu nemendur leikskólans í skólann og í annað skiptið verður 1. bekkur með þeim en í hitt skiptið vinna allir saman og verða tekin ólík þemu með það að markmiði að auka orðaforða tengdan viðfangsefninu. Kennsla fer fram með fjölbreyttum kennsluháttum og útinámi. 

Okkur vantar í starfsmannahópinn skólaliða sem einnig sinnir dægradvöl. Fyrsta vikan er leyst en vonandi rætist úr áður en sú næsta rennur upp. 

Við byrjum veturinn á því að sækja mat í Gunnukaffi og snæða í grunnskólahúsinu en þegar ferðamannastraumur í þorpinu minnkar getum við vonandi fundið leið til að fá okkur göngutúr í Gunnukaffi og borðað þar án þess að taka stórar áhættur varðandi covid smithættu. 

Við erum í innleiðingarferli á leiðsagnarnámi ásamt hinum skólunum á norðanverðum Vestfjörðum en til þess fékkst styrkur frá Sprotasjóði. Leiðsagnarnám miðar að því að markmið eru alltaf skýr og nemendur meðvitaðir um þau. Nemendur fá leiðsegjandi endurgjöf sem hjálpar þeim að komast nær markmiðum sínum. Verkefni eru valin af ástæðu, þau hafa merkingu. Nemandinn veit hvar hann er staddur og hvert hann er að fara og hann fær leiðsögn til að brúa bilið þar á milli. Markmiðið er að nemendur taki aukna ábyrgð á eigin námi. Þessi samvinna með hinum skólunum hjálpar okkur að vinna markvissar að leiðum sem við höfum áður aðhyllst. Hér er vefslóð á góða kynningu fyrir foreldra: https://static1.squarespace.com/static/60294ce57486886e184a77ef/t/602b072b8c86210d93974652/1613432621205/Foreldrar+og+lei%C3%B0sagnarna%CC%81m.pdf

Við munum áfram nota mentor til að halda utan um námið og setja kennsluáætlanir inn í lotur, tengja verkefni og meta eftir hæfniviðmiðum. Nemendur og foreldrar geta fylgst með framvindu á hæfnikortum nemenda. 

Við ætlum að vera dugleg að nýta okkur fámennið og fara í heimsóknir í aðra skóla, bókasafnsferðir og ýmsar vettvangsferðir, á bíl, gangandi eða hjólandi eftir því hvað hentar hverju sinni. 

Við förum spennt af stað inn í nýtt skólaár, fullt af tækifærum og áskorunum sem við viljum nýta til þroska og framfara. 

Bestu kveður

Sunna Reynisdóttir 

Skólasetning Grunnskóla Önundarfjarðar

Kæru nemendur, foreldrar og forráðamenn.

Skólasetning Grunnskóla Önundarfjarðar fer fram í sal skólans mánudaginn 23. ágúst 2021 kl. 10:00.

Við ætlum að hafa þetta með nokkuð hefðbundnu sniði en þó með aðeins breyttu fyrirkomulagi.

Starf vetrarins verður kynnt og síðan ætlum við að eiga samræður nemenda, foreldra og starfsfólks um starfið og þau tækifæri sem felast í skólastarfinu.

Skráningar í mötuneyti og dægradvöl fer fram á staðnum.

Kennsla hefst þriðjudaginn 24. ágúst kl. 8:10 og opnar dægradvöl sama dag að skóladegi loknum.

Við förum full tilhlökkunar inn í nýtt skólaár. 

Starfsfólk Grunnskóla Önundarfjarðar

 

Starf að loknu sumarfríi

Leikskólinn Grænigarður opnar á ný mánudaginn 9. ágúst kl. 9:00. 

Skólasetning Grunnskóla Önundarfjarðar verður mánudaginn 23. ágúst kl. 10:00. 

 

 

Skólaslit Grunnskóla Önundarfjarðar og útskrift af leikskóla 4. júní 2021

Heil og sæl

Á morgun föstudaginn 4. júní er mikill hátíðardagur í önfirsku skólastarfi. Þá fara fram við hátíðlegar athafnir útskrftir af báðum skólastigum, leik og grunnskóla. 

Klukkan 15:00 opnum við Leikskólann Grænagarð fyrir nánustu ættingja barnanna og bjóðum til útskriftar þeirra nemenda sem í haust hefja sína grunnskólagöngu. Verk nemenda verða til sýnis á veggjum og boðið upp á kaffiveitingar. 

Klukkan 17:00 fara skólaslit Grunnskóla Önundarfjarðar fram í sal skólans. Nemendur sýna dans og syngja fyrir gesti. Auk þess er hægt að berja ýmis samvinnuverkefni augum. Tveir nemendur verða útskrifaðir. Boðið verður upp á kaffiveitingar og eru allir velkomnir. 

Gætum eigin sóttvarna. 

Bestu kveðjur

Sunna

Skemmtilegt útinám í G.Ö.

Á mánudaginn vorum við að vinna með Önundarfjarðar verkefnið, við vorum að nota pappamassa til þess að gera líkan af Önundarfirði, stærðarhlutfallið sem við notuðum er 1:20.000 sem þýðir að ef við stækkum líkanið okkar 20.000 sinnum þá verður það u.þ.b. jafn stórt og Önundarfjörður.

Á þriðjudaginn fórum við miðstigið með Jónu í sauðburð á Kirkjuból í Valþjófsdal, við fengum að gefa lömbum pela og hjálpa að marka og bera. Við gáfum kindunum sem voru nýbúnar að bera vatn og hey. Á meðan að við fórum í sauðburð fór yngsta stigið á kajak í höfninni og á miðvikudaginn skiptum við þannig að miðstigið fór á kajak og yngra stigið í sauðburð.

Á fimmtudaginn fórum við að fræðast um æðarvarp hjá Bessu í Innri-Hjarðardal og sáum nokkur hreiður. Konu æðarfuglinn heitir kolla og karlarnir heita bliki, kollurnar eru brúnar til þess að fela sig betur og blikarnir eru svartir og hvítir svo kollurnar verða skotnar í þeim. Svo fengum við að koma við æðardún og klappa hundi og gefa kindum fóður og hænum brauð, svo fórum við á Holtsströnd og löbbuðum út á Holtsodda og fórum í skeljakóng.   

Á föstudaginn skrifuðum við þessar fréttir og ætlum að halda áfram með Önundarfjarðar verkefnið. 

Á meðan við vorum að gera þetta voru unglingarnir í skólaferðalagi alla vikuna að fara hringinn í kringum landið.

Bestu kveðjur

Helga, Oscar, Signý og Zuzanna

Nemendur í 5.-6. bekk